April 22, 2021

Six Items, Including the HGUC 1/144 Xi Gundam VS Penelope Funnel Missile Effect Set, Ship Today!

The SD SANGOKU SOKETSUDEN Wu Sheng Guan Yu Yun Chang ν Gundam also ships today!