PLANNING & PRODUCTION

SUNRISE

DIRECTOR

HIROSHI KOBAYASHI

SERIES COMPOSITION & SCRIPT

ICHIRO OHKOUCHI

ORIGINAL CONCEPT

HAJIME YATATE
YOSHIYUKI TOMINO

ORIGINAL CHARACTER DESIGN

MOGUMO

CHARACTER DESIGN

MARIE TAGASHIRA
JURI TOIDA
HIROTOSHI TAKAYA

MECHANICAL DESIGN

JNTHED
KANETAKE EBIKAWA
WATARU INATA
IPPEI GYOBU
KENJI TERAOKA
TAKAYUKI YANASE

CHIEF MECHANICAL ANIMATORS

SHINYA KUSUMEGI
KANTA SUZUKI
SEIMEI MAEDA

CO-DIRECTOR

RYO ANDO

SETTING RESEARCHER

SEIICHI SHIRATO

SCI-FI RESEARCHER

YUYA TAKASHIMA

MECHANICAL COORDINATOR

RYOJI SEKINISHI

SETTING COOPERATION

HISADAKE

PROP DESIGN

E WO KAKU PETER
ESUTHIO

CONCEPT ART

LIN JUNBUN

TECHNICAL DIRECTOR

YOHEI MIYAHARA

ART DESIGNERS

TOMOAKI OKADA
KENICHI MORIOKA
KAZUSHIGE KANEHIRA
JUNICHIRO TAMAMORI
YASUYOSHI UETSU

ART DIRECTOR

AYUMI SATO

COLOR SETTING

KAZUKO KIKUCHI

3DCG DIRECTOR

SHINICHI MIYAKAZE

MONITOR GRAPHICS DESIGN

KAORI SEKI

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

SHOTA KODERA

EDITOR

KENGO SHIGEMURA

SOUND DIRECTOR

JIN AKETAGAWA

MUSIC

TAKASHI OHMAMA

PRODUCED BY

BANDAI NAMCO FILMWORKS

SOTSU

MBS

Suletta Mercury

Kana Ichinose

Miorine Rembran

Lynn

Guel Jeturk

Yohei Azakami

Elan Ceres

Natsuki Hanae

Shaddiq Zenelli

Makoto Furukawa

Nika Nanaura

Yume Miyamoto

Chuatury Panlunch

Miyu Tomita

Delling Rembran

Naoya Uchida