February 18, 2021

SD SANGOKU SOKETSUDEN Zhou Yu Akatsuki and Sun Shangxiang Strike Rouge Ship Today!

Kits from SD GUNDAM WORLD SANGOKU SOKETSUDEN are here!